Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Plenerowa wystawa zorganizowana w roku jubileuszu 75-lecia powstania Stalowej Woli prezentowała 63 unikatowe fotografie powstającego osiedla wykonane przez inż. Bronisława Rudzińskiego (1906-1994), głównego autora planu urbanistycznego Stalowej Woli oraz kolejnych etapów rozbudowy przyfabrycznego osiedla. Stworzone przez niego projekty budynków mieszkalnych oraz plany miasta, również te niezrealizowane, były integralną częścią wystawy.