Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

WYSTAWA JEDNEGO EKSPONATU

Odkryj tajemnice Muzeum COP!

Już od 2 stycznia 2024 r. w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego rozpoczynamy podróż przez historię za sprawą nowej cyklicznej ekspozycji pn. „Wystawa jednego eksponatu”.

Zapraszamy do naszego muzeum, abyście mogli na własne oczy zobaczyć najciekawsze zabytki z naszej bogatej kolekcji, które dotąd znajdowały się na magazynowych półkach. Dzięki nowej ekspozycji ujrzą one światło dzienne, a Wy będziecie mieli szansę poznania historii, jakie skrywają.

„Wystawa jednego eksponatu” to wyjątkowy projekt, w ramach którego będziemy co miesiąc prezentować jeden zabytek z naszego zbioru. Ekspozycja będzie prezentować najciekawsze zabytki i archiwalia wybrane przez kuratorów.

Przyjdźcie i dołączcie podróży przez czas i przestrzeń, by odkryć niezwykłe historie i ludzi związanych z przeszłością miasta.

Serdecznie zapraszamy do Muzeum COP, gdzie każdy eksponat to osobna historia warta poznania!

 

„Wystawa jednego eksponatu”

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17

tel. 15 823 50 37