Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Programy MKiDN: dotacja dla Muzeum w ramach programu Infrastruktura kultury 2022

Tytuł projektu

V etap rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa warunków, jakości i dostępności do infrastruktury Muzeum oraz podniesie atrakcyjności oferty programowej o charakterze ponadregionalnym.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie V etapu inwestycji w zabytkowym budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne. Projekt zakłada przebudowę pomieszczeń na I piętrze w zakresie prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, zabudowy wnęk okiennych, wykonaniu posadzek, instalacji sanitarnych i elektrycznych, montażu nowych drzwi wejściowych, wykonaniu elementów dekoracyjnych oraz zakup wyposażenia w celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej muzeum. Cała inwestycja została podzielona na etapy, które służyć mają kompleksowej poprawie infrastruktury kulturalno-edukacyjnej. Pierwszy etap inwestycji polegał na utworzeniu Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego na poddaszu budynku, dzięki realizacji II, III i IV etapu na parterze i piętrze stworzona została strefa wejścia, sale ekspozycyjne i edukacyjne. Do zakończenia inwestycji konieczna będzie dalsza modernizacja I piętra, które jest w złym stanie technicznym.

Całkowity koszt zadania: 298 407,87 PLN

Dotacja MKiDN: 235 000,00 PLN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

ARCHIWUM:

1)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa

Program: Infrastruktura kultury

Zadanie: Muzeum online – zakup sprzętu do rejestracji i montażu filmów edukacyjnych

Opis zadania:

Projekt przewiduje zakup sprzętu i oprogramowania do nagrania i montażu 6 filmów edukacyjnych o historii i kulturze regionu Dolnego Nadsania (historia rodu Lubomirskich – Charzewice, Rozwadów, kultura lasowiacka, Stalowa Wola – miasto tradycji COP i Solidarności, edukacja patriotyczna – lokalne historie, bohaterowie) i prowadzenia edukacji online. Wybrane filmy będą dostępne także dla osób z niepełnosprawnością: 2 zostaną zrealizowane w wersji audiodeskrypcji i 2 z tłumaczem w języku migowym.

 

2)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa

Program: Kultura cyfrowa

Zadanie: COP online – przeszłość, która jest wzorem dla przyszłości

Opis zadania:

Projekt przewiduje konserwację zabytków, następnie ich digitalizację i zamieszczenie wizerunków wraz z profesjonalnymi opisami (w tym częściowo z audiodeskrypcją) w specjalnie do tego celu przystosowanym serwisie www.