Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. NARODZINY INNOWACYJNEGO PRZEMYSŁU W POLSCE.

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego to efekt wieloletnich starań stalowowolskiego Muzeum Regionalnego, by niezwykłą historię i dziedzictwo największej inwestycji gospodarczej polskiego międzywojnia zaprezentować muzealnej publiczności. Po wystawie „COP dla Przyszłości. Ludzie–Przemysł–Architektura”, pierwszej na taką skalę ekspozycji poświęconej dorobkowi gospodarczemu II RP, przyszedł czas, by ten wyjątkowy rozdział polskiej historii zaprezentować w nowej odsłonie. Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego i jego serce – wystawa „Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce” – to fascynująca podróż po industrialnym dziedzictwie COP-u, meandrach gospodarczej i przemysłowej historii oraz opowieść o ludziach, którzy stworzyli fundamenty jednego z największych cudów gospodarczych w dziejach Polski. Zapraszamy do świata nowoczesnej myśli technologicznej i idei, które przyświecały budowniczym COP-u: pracy ponad podziałami oraz łączenia sił w dążeniu do wspólnego celu.

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego to nowa instytucja na kulturalnej mapie Podkarpacia. Powstało by w atrakcyjny i przystępny sposób ukazać fenomen największego przedsięwzięcia gospodarczo-społecznego II RP i opowiedzieć o jego przemysłowym dziedzictwie. Znajduje się w zrewitalizowanym zabytkowym budynku dawnych warsztatów szkolnych.

Obok wystawy stałej pt. „Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce”, znajdują się tam również wystawy czasowe oraz przestrzeń zorganizowana z myślą o najmłodszych – „Miasto dla dzieci” – i pokój zagadek pn. „Zgaszona gwiazda COP-u – okupacja”. Muzeum COP to także nowa przestrzeń do organizowania konferencji i seminariów, koncertów i wydarzeń tematycznych związanych z historią COP-u oraz techniki i wynalazczości. Jego oferta skierowana została do różnych odbiorców: grup zorganizowanych, rodzin i indywidualnych zwiedzających. Jest to również miejsce przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.

Na ekspozycjach znajduje się niemal 800 zabytków. Całość projektu uzupełniają oryginalna i nowoczesna aranżacja, stylizowane filmy z narratorami, projekcje filmów archiwalnych, multimedialne quizy oraz interaktywne prezentacje, co tworzy wrażenie otoczenia obrazem, dźwiękiem, a nawet zapachem dawnych hal fabrycznych i warsztatowych. Muzeum gwarantuje niezapomnianą zabawę dzięki wykorzystaniu ekranów multimedialnych, słuchawek, specjalnych włączników czy urządzeń uruchamiających kolejne strefy interaktywne. W przestrzeniach dla dzieci można m.in. zmienić koło w samochodzie czy pobawić się w młodego redaktora, architekta, strażaka lub chemika. Każdy gość Muzeum COP może również poczuć frajdę z latania samolotem dzięki symulatorowi z okularami VR, przebrać się w strój hutnika albo zobaczyć od środka piec martenowski. Nie zabrakło również przedwojennej uliczki Stalowej Woli, z której możemy wejść do pomieszczeń mieszkalnych i usługowych.

Gros zabytków nowego muzeum prezentuje dziedzictwo Stalowej Woli – sztandarowej inwestycji COP-u. Jednym z nich jest oryginalne tableau z 1939 r., wykonane przez pracowników dla inż. Bronisława Chudzyńskiego – kierownika budowy Zakładów Południowych w Stalowej Woli. Znajduje się tam m.in. dedykacja oraz fotografie pracowników wraz z ich nazwiskami.

Na ekspozycji obejrzeć można unikatową jednostkę napędową PZinż Major. Jest to przedwojenny silnik lotniczy produkowany przez Wytwórnię Silników nr 2 w Rzeszowie. Znaleziony został w pobliżu lotniska Derewiańczyce w Słonimiu na Białorusi. W 2021 r. trafił w ręce znawcy, który go odrestaurował. Dzięki wsparciu finansowemu Banku Gospodarstwa Krajowego znalazł się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Jest to obiekt unikatowy, podobne można oglądać tylko w dwóch innych polskich muzeach.
Duża część wystawy stałej Muzeum COP poświęcona jest broni strzeleckiej w ramach części związanej z uzbrojeniem. Prezentowane są tam oryginalne pistolety VIS wz. 35 będące kultową polską konstrukcją, a zarazem sztandarowym produktem Fabryki Broni w Radomiu.

Niezwykle ciekawym zabytkiem jest opona – jedna z pierwszych wyprodukowanych w Fabryce Gum Jezdnych „Stomil” w Dębicy. Warto dodać, że w dębickiej fabryce do produkcji opon używano sztucznego kauczuku, tzw. keru, opracowanego przez polskiego inżyniera Wacława Szukiewicza.

_________________________

Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”
– dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17
Wartość Projektu – 26 272 492,59 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 16 716 149,03 PLN

_________________________

 

Wystawa stała „Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce”

Idea i koncepcja: Lucyna Mizera
Scenariusz: Lucyna Mizera, Katarzyna Zarzycka, Karolina Perrin
Kwerenda: Wojciech Chudzik
Konsultacje: Michał Wysocki
Ścieżka dla dzieci: Ewa Solarz
Scenariusz wykonawczy ścieżki dla dzieci: Anna Garbacz, współpraca Marek A. Stańkowski
Pokój zagadek: Escape Artists
Scenariusz wykonawczy pokoju zagadek: Anna Garbacz, konsultacje: Joanna Rybak
Autorzy scenariuszy kontentu multimedialnego dla Muzeum: dr Bartłomiej Belcarz, Anna Garbacz, Marek A. Stańkowski
Projekt i wykonanie aranżacji — scenografii wystawy oraz kontentu multimedialnego: Konsorcjum: New Amsterdam Sp. z o.o., Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch
Koordynatorzy merytoryczni realizacji Projektu: Lucyna Mizera (do 25.02.2021), Romuald Chagowski, Aneta Garanty, Wojciech Chudzik
Współpraca merytoryczna: Beata Trybuła, Monika Kuraś, Marek Wiatrowicz
Konserwacja i digitalizacja zabytków Muzeum COP: Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska, NOX Wojciech Szkodlarski
Koordynatorzy techniczni realizacji Projektu: Paweł Szegda, Janusz Gajda
Koordynatorka finansowa Projektu: Dorota Jargieło-Pawlak
Koordynator ds. zamówień publicznych: Marcin Młynarski

Dostawa sprzętu multimedialnego: A+V Sp. z o.o.
Projekt budowlany: prof. Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11
Generalny wykonawca robót budowlanych: Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek
Inżynier kontraktu: BicoGroup Tomasz Przybylski
Inspektor nadzoru inwestorskiego: BicoGroup Tomasz Przybylski