Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

WYSTAWA STAŁA PLENEROWA

Stała wystawa plenerowa znajduje się przy budynku Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jej częścią jest ładowarka kołowa typ Ł-34, jeden z najnowszych nabytków Muzeum. Maszyna wyprodukowana w 1984 roku przez Kombinat Przemysłowy Huta Stalowa Wola, została skonstruowana przez inżynierów stalowowolskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych (OBRMZiT). Wyposażona jest w silnik z samoczynnym zapłonem SW 680 z Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu.

Ładowarka Ł-34 służyła do nabierania, przewożenia i załadunku materiałów sypkich lub bryłowatych, do wygarniania piasku, ziemi, gliny, żwiru, kruszywa i gruzu z prac rozbiórkowych. Za jej pomocą można było również przewozić półfabrykaty budowlane, równać teren, odśnieżać place i ulice oraz wykonywać wiele innych czynności. Do ładowarki można było wykorzystywać dodatkowy osprzęt, do którego należały łyżki wzmocnione, łyżki powiększone, widły, chwytaki, pługi odśnieżne i inne. W skład osprzętu wchodziła również wyciągarka, bardzo przydatna w wersji wojskowej ładowarki, która to pod symbolem SŁ-34 jako ładowarko-spycharka, została wprowadzona na wyposażenie Wojsk Inżynieryjnych Sił Zbrojnych RP i jest nadal w użytkowaniu.

Produkcja ładowarki Ł-34 w najlepszym okresie sięgała ponad 900 egzemplarzy rocznie. Tylko biorąc pod uwagę obszar dawnego Związku Radzieckiego, sprzedano jej ponad 17 tysięcy sztuk. Dzięki swojej popularności pozostawała w produkcji przez 24 lata.

Obiekt przeszedł kompleksową renowację i jest sprawny technicznie.

Ekspozycja docelowo opierać się będzie na trzech filarach – metalurgicznym, zbrojeniowym i związanym z przemysłem ciężkim, których symbolami będą poszczególne obiekty – historyczne wlewki (stalowe odlewy, wytworzone przez ZP i HSW), makieta haubicy wz. 14/19 P, będąca symbolem produkcji zbrojeniowej Huty Stalowa Wola, oraz znajdująca się już na wystawie ładowarka Ł-34.

Obiekt w postaci masywnego wlewka ze stali z tablicą pamiątkową, na której opisane jest wydarzenie z 5 września 1938 roku, nabiera szczególnego znaczenia ze względu na treść tablicy wskazującą jednoznacznie, iż to właśnie ten eksponat jest pierwszą odlaną w Stalowej Woli stalą.

Haubica 100 mm wz. 14/19 P przed wybuchem drugiej wojny światowej była sztandarowym produktem Zakładów Południowych, poprzednika Huty Stalowa Wola. Haubica jest ulepszoną wersją wcześniejszej wersji o oznaczeniu 100 mm M.14, produkowanej dla armii austro-węgierskiej. Na podstawie pozyskanej przez Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego kopii dokumentacji konstrukcyjnej haubicy, wykonana zostanie kompletna replika słynnego działa.

Uroczyste otwarcie wystawy będzie miało miejsce 14 czerwca 2024 roku. To właśnie 85 lat temu – 14 czerwca 1939 roku – w obecności prezydenta Ignacego Mościckiego i ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego dokonano poświęcenia Zakładów Południowych. Wybór tej daty ma na celu przypomnienie tego ważnego wydarzenia i wielkiego wysiłku społecznego w walce o rozwój gospodarczy.