Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego ma przede wszystkim wypełniać podstawową misję muzeum:

  • gromadzić zbiory,
  • zabezpieczać je,
  • prezentować zasoby,
  • opracowywać,
  • edukować.

Muzeum COP jako muzeum techniki w centrum zainteresowania stawia przede wszystkim zabytki związane z szeroko rozumianą ideą COP-u: maszyny przemysłowe, wyroby, dokumenty i fotografie dotyczące zakładów przemysłowych. Nie zapominamy jednak o najważniejszym, czyli o ludziach, którzy COP budowali – ich historiach i opowieściach.

Nasze Muzeum ma nie tylko prezentować historię jednego z największych cudów gospodarczych w dziejach Polski, ale także przenosić idee, które przyświecały budowniczym COP-u. Dlatego wszechobecne są w nim koncepcje przedsiębiorczości i wynalazczości – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Bierzemy przykład ze wspólnej pracy, łączenia sił w dążeniu do celu, wzajemnej pomocy; ważne jest również podnoszenie własnych kwalifikacji i szeroko rozumiany rozwój osobisty. Koncentrujemy się także na innych wartościach – propagujemy idee nowoczesnej myśli urbanistycznej i trendy w architekturze, które zdominowały zabudowę copowskich osiedli i miast w dwudziestoleciu międzywojennym. Nowoczesne bryły modernistycznych i funkcjonalnych budynków wkomponowane w tereny zielone, zgodnie z ówczesną ideą miasta-ogrodu to miejsca, gdzie mieszkańcy mogli odpocząć zrelaksować się, poświęcić wspólnym pasjom.

Czy dzisiaj nie dąży się do tego samego? Miasto to już nie tylko betowe biura i bloki, ale także zielone skwerki, parki i inne wspólne przestrzenie odpoczynku i rekreacji. Czy zatem COP to tylko historia gospodarcza? Nie, nie tylko. Jako muzeum dążymy do propagowania każdego aspektu związanego z COP-em. I nawet jeśli Wam się to wydaje mało powiązane, przekonamy, że to także ekologia, urbanistyka, poziom życia ludzi, wprowadzanie nowych technologii, czyli wartości aktualne także dzisiaj – 85 lat od rozpoczęcia budowy COP-u.

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.