Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

- Dyrekcja

Aneta Garanty

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

AGARANTY@MUZEUM.STALOWAWOLA.PL

Paweł Roszak-Kwiatek

Kierownik Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

PROSZAKKWIATEK@MUZEUM.STALOWAWOLA.PL

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Dział Historyczny

Dział Promocji i Marketingu

Punkt Obsługi Klienta / sklepik