Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

ZWIEDZAJ Z PRZEWODNIKIEM

W ofercie Muzeum COP jest wynajęcie przewodnika po wystawach. Rezerwacji zwiedzania i umówienia przewodnika należy dokonać z co najmniej tygodniowych wyprzedzeniem pod numerem tel. 15 823 50 37. Koszt usługi przewodnickiej według aktualnego cennika.

LEKCJE I WARSZTATY MUZEALNE

Lekcje i warsztaty muzealne można zarezerwować telefonicznie pod nr tel. 15 823 50 37.

CENNIK:

WYSTAWA STAŁA „CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. NARODZINY INNOWACYJNEGO PRZEMYSŁU W POLSCE”

Bilet normalny – 15,00
Bilet ulgowy – 10,00
*Bilet rodzinny – 30,00 (z KDR – rabat 15%)Zwiedzanie z przewodnikiem – 50,00 (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod nr.: 15 823 50 37)
Audioprzewodnik – 10,00

WYSTAWA DLA DZIECI „MIASTO”

Bilet – 5,00
*Bilet rodzinny – 30,00 (z KDR – rabat 15%)

PRZESTRZEŃ ZAGADEK

Bilet – 10,00
*Bilet rodzinny – 30,00 (z KDR – rabat 15%)
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod nr.: 15 823 50 37)

*Bilet rodzinny (max. 2 osoby dorosłe + dzieci do lat 18)