Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Co działo się po wojnie w fabrykach zbudowanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego? Jedną z kart tej historii odkrywała wystawa poświęcona zapomnianemu polskiemu samochodowi, produkowanemu w latach 1957-1960, którego nagłe zakończenie produkcji do dziś nie zostało do końca wyjaśnione. Mikrus MR 300 powstawał w Mielcu (podwozie i nadwozie) i w Rzeszowie (silnik), wyposażony był w ogumienie z Dębicy – a wszystkie te zakłady wywodzą się z COP-u.

Ekspozycja zaprezentowała zderzenie możliwości polskiej myśli technicznej, stanowiącej kontynuację przedwojennych tendencji budowania technicznej nowoczesności Polski, z powojennymi warunkami i założeniami politycznymi. Wystawa otrzymała I nagrodę i statuetkę Sybilla w konkursie na Wydarzenie muzealne 2010.