Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Na wystawie prezentowane były najbardziej rozpoznawalne wytwory i wzory z polskiej ikonosfery: od kultowych marek, poprzez tradycyjne wyroby i popularne sprzęty po charakterystyczny dizajn. Odnosiła się nie tylko do historii polskiego wzornictwa, kultury wizualnej i materialnej, ale również historii przedsiębiorczości. Wszystkie prezentowane marki mogą pochwalić się długoletnią tradycją, sięgającą niekiedy kilku wieków wstecz. Łącząc na wystawie dwa aspekty – dobre projektowanie oraz historię – nawiązano do dziedzictwa Stalowej Woli, miasta powstałego jako najważniejsza realizacja urbanistyczna Centralnego Okręgu Przemysłowego i mocno kojarzącego się z wyrobami Huty Stalowa Wola.

Ekspozycja otrzymała wyróżnienie w XXV konkursie na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2014 oraz w plebiscycie na Wydarzenie Historyczne 2014.