Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Wielka wystawa jubileuszowa w ramach obchodów 70-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego – multimedialna i nowoczesna – po raz pierwszy po 70 latach od powstania COP-u pokazała w szerokim zakresie jedno z największych osiągnięć II Rzeczpospolitej, jakim była realizacja planu Centralnego Okręgu Przemysłowego w latach 1937-1939. Za tę ekspozycję muzeum otrzymało I nagrodę i statuetkę Sybilla w konkursie na Wydarzenie muzealne 2007 roku.