Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Warsztaty dla studentów na Politechnice Rzeszowskiej
Wróć

WARSZTATY DLA STUDENTÓW NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

Nasz sąsiad – Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej rozpoczyna właśnie rekrutację na bezpłatne warsztaty realizowane w ramach projektu „Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”.

Jeżeli jesteś studentem i interesują Cię najnowsze osiągnięcia w dziedzinie informatyzacji i robotyzacji przemysłu – to są zajęcia właśnie dla Ciebie.

Szczegóły projektu znajdziecie na: https://tiny.pl/wd1cv

Gorąco polecamy!