Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Warsztaty bożonarodzeniowe w Muzeum COP
Wróć

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W MUZEUM COP

[BRAK WOLNYCH MIEJSC]

Ręcznie wykonane ozdoby świąteczne to nie lada gratka! W tym świątecznym sezonie również w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego będą się odbywały fantastyczne zajęcia bożonarodzeniowe.

Podczas tych aktywności będziecie mogli wykonać między innymi autorską bombkę choinkową, zdobioną skarpetę na upominki oraz wiele, wiele innych.Informacje o zapisach pod numerem telefonu 15 823 50 64.

_______________________
Warsztaty bożonarodzeniowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego finansowane w ramach projektu „Muzea Pogranicza – Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, 1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii.
Informacje o projekcie znajdziecie -> TUTAJ <-

logotypy_wazne