Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Szczęśliwego Nowego Roku!
Wróć

Szczęśliwego Nowego Roku!

Z okazji Nowego Roku życzymy Wam magicznych chwil, jak z najpiękniejszych obrazów i fascynujących podróży przez strony historii.
Niech ten rok będzie jak niespodziewane odkrycie – pełen wspaniałych momentów i emocjonujących przeżyć.

Dziękujemy Wam za Waszą nieustającą pasję i ciekawość, która ożywia nasze muzealne spojrzenie na świat.
Niech 2024 rok będzie pełen piękna, refleksji i niesamowitych historii, inspirujących do Waszych własnych opowieści.

Dyrekcja oraz Zespół Muzeum COP