Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej
Wróć

STOWARZYSZENIE MUZEÓW SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

Z radością informujemy, że od 14 grudnia 2023 r. Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego jest członkiem Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej.

Dołączenie do tego szacownego grona jest dla nas prawdziwym zaszczytem.

Stowarzyszenie jest organem reprezentującym interesy środowiska muzealnictwa technicznego oraz zapleczem programowo-organizacyjnym dla Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.

Główny cel Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej to rzecznictwo publiczne dotyczącego muzeów technicznych. Wśród jego zadań jest edukacja na temat obiektów sztuki inżynieryjnej przez eksponowanie ich historii, wyposażenie oraz wspieranie funkcjonowania. Stowarzyszenie dąży również do wypracowania i promowania polskiego dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, a także do promowania standardów ochrony oraz właściwej opieki nad tym wyjątkowym dziedzictwem.
Poprzez aktywną promocję wartości muzealnych oraz dziedzictwa inżynieryjnego, Stowarzyszenie jest istotnym filarem rozwoju i utrzymania dziedzictwa technicznego, a także pełni ważną funkcję w kształtowaniu świadomości społecznej na temat jego znaczenia i wartości dla kultury oraz nauki.