Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Wydostań się z Muzeum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Wskazówka

Tak albo nie

1 / 4

Tak czy nie?

Wskazówka

Inicjały to E.K.

2 / 4

Jak nazywał się wicepremier?

Wskazówka

2 lata przed wybuchem wojny

3 / 4

Kiedy? Wpisz datę?

Wskazówka

Tak.

4 / 4

Czy to prawda, że opona jest zrobiona z ziemniaka?

Twój wynik to

Średni wynik to 0%

0%