Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Pierwsza Rocznica Otwarcia Muzeum COP
Wróć

PIERWSZA ROCZNICA OTWARCIA MUZEUM COP

Świętujcie z nami pierwszą rocznicę otwarcia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego! 😁
Z tej okazji od 3️⃣ do 7️⃣ lipca cena biletu na wystawę stałą wynosi jedynie 1️⃣
A w niedzielę 9 lipca zapraszamy na:
14:00-18:00 – wakacyjny questing
15:00-15:45 – warsztaty malowania magnesem – 3 zł*
15:00-17:00 – mikroskopia w Przemyśle – stoisko edukacyjne Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli
*obowiązują wcześniejsze zapisy
pod nr tel. 15 823 50 37
lub e-mailem: muzeumcop@muzeum.stalowawola.pl
Zapraszamy 😁