Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Oferta edukacyjna Muzeum COP – luty-marzec 2023
Wróć

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM COP – LUTY-MARZEC 2023

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą edukacyjną Muzeum COP.

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM COP – luty-marzec 2023