Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Trzon kolekcji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli stanowią zabytki związane z historią Stalowej Woli – najważniejszej realizacji industrialnej i urbanistycznej Centralnego Okręgu Przemysłowego, ukształtowaną w latach 1937-1939. Zgromadzony unikatowy zespół archiwaliów oraz ikonografii dotyczy wiodącej inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego, w ramach którego powstały Zakłady Południowe (późniejsza Huta Stalowa Wola), Elektrownia oraz modernistyczny zespół urbanistyczno-architektoniczny – osiedle Stalowa Wola. Kolekcja zabytków przestrzennych obejmuje przede wszystkim zespół militariów produkowanych w końcu lat 30. XX w. w fabrykach, które w czasach realizacji COP powstały lub w sposób znaczący rozwinęły swoją działalność. Obecnie w zbiorze dominują zabytki techniki: maszyny produkcyjne (obrabiarki) wykorzystywane do produkcji części metalowych, części instalacji z elektrowni, m.in. turbina, radia, gazomierze, aparaty telefoniczne, pochodzące z epoki wielkiego „boomu gospodarczego”, oraz wiele innych przedmiotów produkowanych na potrzeby cywilne.

Ponieważ dominującym wówczas stylem w wyposażeniu wnętrz i wzornictwie przemysłowym było art déco, od 2006 roku Muzeum systematycznie gromadzi wyroby rzemiosła artystycznego, przedmiotów użytkowych, materiałów archiwalnych i graficznych należących do tegoż stylu sztuce.