Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Jubileusz 85-lecia Stalowej Woli

W tym roku obchodzimy Jubileusz 85-lecia istnienia naszego miasta. Budowa pierwszych bloków rozpoczęła się już w 1937 r., jednak za początek istnienia Stalowej Woli uznaje się rok 1938. To właśnie wówczas osiedle powstające przy Zakładach Południowych, największej inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego, oficjalnie otrzymało swoją nazwę. Budowane w iście „copowskim” tempie domy mieszkalne, hotele i szkoły, otwierane sklepy, lokale gastronomiczne i usługowe, działające urzędy i przystanek kolejowy, a przede wszystkim zaludnienie osiedla wykształconą i wysoko wykwalifikowaną społecznością sprawiły, iż jeszcze przed wojną Stalowa Wola stała się faktycznie organizmem miejskim. Osiedle to, położone wówczas „w gromadzie Pławo, w powiecie niżańskim, w województwie lwowskim” z biegiem czasu stało się jednym z najważniejszych miast w regionie.

Z okazji Jubileuszu rozpoczynamy cykl wpisów, dotyczących najważniejszych wydarzeń związanych ze Stalową Wolą w pierwszym okresie jej istnienia, do wybuchu II wojny światowej. W ten sposób pragniemy przypomnieć początki miasta i uhonorować osoby, które przyczyniły się do jego powstania.

 

Nadanie nazwy „Stalowa Wola” 31 stycznia 1938 r.

31 stycznia 1938 r. polskie władze państwowe oficjalnie nadały nazwę „Stalowa Wola” nowemu osiedlu, powstającemu przy Zakładach Południowych. Ten dzień uznaje się za datę narodzin naszego miasta.

Nazwa „Stalowa Wola”, używana już w 1937 r., powstała z fragmentu wypowiedzi ministra spraw wojskowych gen. Tadeusza Kasprzyckiego. Mówiąc o budowie największej inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego wyraził się, iż jest to „stalowa wola narodu polskiego wybicia się na nowoczesność”.

Bal

4 lutego 1939 r. odbył się w Stalowej Woli jedyny przed wojną wspaniały bal Zakładów Południowych, zorganizowany w kasynie hotelu nr 1. Obowiązywały stroje wieczorowe, a uczestnicy balu wspominali, iż panowały „szyk i elegancja”. Królową balu została wybrana Halina Wilczyńska, małżonka inż. Adama Wilczyńskiego, zaś najlepszym tancerzem okazał się kierownik zaopatrzenia Witold Spława-Neyman.

 

Przystanek kolejowy

5 lutego 1938 r. otwarto kolejowy przystanek osobowy w Stalowej Woli. Był to mały drewniany barak z kasami biletowymi i bufetem, a wzdłuż poczekalni znajdowały się ławki dla pasażerów oczekujących na pociąg. Od samego początku skromny przystanek nie spełniał wielu oczekiwań podróżnych, jednak na dworzec kolejowy z prawdziwego zdarzenia Stalowa Wola musiała poczekać aż do 1952 r.