Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

MODERNIZM TALKING W STALOWEJ WOLI
Wróć

MODERNIZM TALKING W STALOWEJ WOLI

MODERNIZM TALKING W STALOWEJ WOLI

 

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego oddział Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli jest partnerem Fundacji Good Culture w ramach projektu edukacyjnego „MODERNIZM TALKING. Młodzież dla młodzieży o architekturze modernizmu”.

Projekt ten ma celu zwiększenie świadomości o dziedzictwie architektury modernizmu, o jej pięknie, uniwersalnych założeniach i nieprzemijającej wartości. uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Głównym założeniem inicjatywy MODERNIZM TALKING jest współpraca z instytucjami kultury w pięciu polskich miastach: Gdyni, Kaliszu, Stalowej Woli, Wrocławiu oraz Cieszynie.  W każdym z tych miast odkryjemy perełki architektury – obiekty publiczne i kamienice, przybliżymy ich formę i detale, takie jak balkony i tarasy, okna termometry czy bulaje. Poprzez projekt chcemy przypomnieć idee Le Corbusiera, według którego budynek powinien zapewnić każdemu człowiekowi słońce, przestrzeń i zieleń, a jednocześnie każdy budynek powinien być funkcjonalny, estetyczny i ekonomiczny.

Projekt ma zasięgi regionalne, przede wszystkim we wskazanych miejscowościach, ale jego rezultaty będą zacznie szersze poprzez stronę internetową modernizmtalking.pl, stałe relacje w mediach społecznościowych Fundacji Good Culture, partnera Good Books oraz instytucji kultury oraz webinar podsumowujący.

We Stalowej Woli partnerem projektu jest Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego oddział Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. W zakres wspólnych działań wchodzą:

  1. Spacer śladami modernizmu z Panią Joanna Rybak. W spacerze weźmie udział młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Uczestnicy spaceru poznają historię i modernistycznych form obiektów we Stalowej Woli a także wykonają zdjęcia, które będą materiałem do dalszej pracy.
  2. Warsztaty tworzenia mobilnych questów – trzydniowe kreatywne warsztaty projektowania questów, na które ponownie zostanie zaproszona młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Warsztaty odbędą się we wrześniu 2024, a ich efektem warsztatów będzie quest terenowy typu Pokemon Go.
  3. Otwarta premiera questu. Otwarte wydarzenie podsumowujące warsztaty w formie rozgrywki konkursowej. Premiera odbędzie się w wrześniu lub październiku.
  4. Scenariusze edukacyjnych z wykorzystaniem questu zostaną zaprezentowane równolegle z premierą a docelowo umieszczone na stronie projektu i muzeum.
  5. Webinar podsumowujący projekt, którego celem jest promowanie rezultatów projektu.

 

O Fundacji

Fundacja Good Culture, działająca na rzecz rozwoju instytucji kultury i edukacji, dąży do profesjonalizacji sektora kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach naszej misji organizujemy także projekty, edukację ekologiczną, wyrównywanie szans i wielokulturowość.

www.goodculture.pl