Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

LETNIE KINO HISTORYCZNE
Wróć

LETNIE KINO HISTORYCZNE

Już 18 lipca rusza cykl projekcji wybranych filmów dokumentalnych o Stalowej Woli i regionie, zrealizowanych przez TVK Stella. Okazją do ich przypomnienia jest przypadające w lipcu 20-lecie emisji programu lokalnego TV Stella. Współorganizatorami wydarzenia są TVK Stella, Muzeum COP i Fundacja Dionizego Garbacza Stalovianum.

– TVK Stella to nie tylko operator popularnej „kablówki”. Staramy się też popularyzować i utrwalać wszystko, co ważne dla naszego miasta i okolic. Przed 20 lat TVK Stella zrealizowała ponad 100 filmów dokumentalnych, ukazujących historię miasta i regionu, wydarzenia, instytucje, ludzi związanych z naszym środowiskiem – mówi prezes Zdzisław Gawęcki. – W ten nurt naszej działalności od początku zaangażował się znany regionalista Dionizy Garbacz, który zrealizował u nas kilkadziesiąt dokumentów. Filmy zrealizowali również pracownicy Telewizji Kablowej STELA, m.in. Sławomir Mączka, Justyna Grabowska, Ewa Żołna, operatorzy Artur Nosowski, Paweł Oszust i inni.

Filmy Stelli można oglądać w jej programie lokalnym, niektóre są dostępne do kupienia na płytach CD. Wiele ciekawych produkcji jednak nie jest powszechnie dostępnych np. w Internecie. Projekcje zaplanowane w wakacyjne czwartki wychodzą więc naprzeciw zwłaszcza tym miłośnikom regionu, którzy nie mają do nich dostępu.

Gośćmi pierwszego spotkania w Letnim Kinie Historycznym będą Zdzisław Gawęcki i Dionizy Garbacz, a uczestnicy inauguracyjnego seansu, oprócz okazji do rozmowy z nimi, dodatkowo będą mieli możliwość wylosowania wybranych zestawów filmowych.

Letnie Kino Historyczne zaprasza w wakacyjne czwartki o godz. 17.00 do sali projekcyjnej w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ul. Hutniczej 17. Bilety wstępu za 1 zł będą do nabycia w kasie Muzeum COP przed seansem.