Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Godziny otwarcia Boże Ciało
Wróć

Informujemy, że w czwartek 30 maja (Boże Ciało) Muzeum COP będzie zamknięte.

Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do odwiedzin w innych terminach!