Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Odcinek 1
„COP, historia, ludzie, zabytki. Stanisława Skoczylasówna – fotografka z COP-u”

Odcinek 2
„COP: historia, ludzie, zabytki. Kazimierz Szpotański – elektryfikacja COP-u”

Odcinek 3
„COP: historia, ludzie, zabytki. Ignacy Mościcki – zakłady chemiczne w COP-ie”

Odcinek 4
„COP: historia, ludzie, zabytki. Janusz Tymowski – inżynier w COP-ie. Historia Zakładów Południowych i Stalowej Woli”

Odcinek 5
„COP: historia, ludzie, zabytki. Witold Gokieli – produkcja zbrojeniowa w COP-ie. Fabryka amunicji w Dąbrowie – Bór (obecnie Kraśnik)”