Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera Muzeum Regionalne w Stalowej Woli!
Wróć

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WSPIERA MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI!

Jesienią 2021 r. do zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli trafił unikatowy silnik lotniczy PZInż-Major. Zabytek jest prawdopodobnie jednym z pierwszych egzemplarzy wyprodukowanych w rzeszowskiej Wytwórni Silników nr 2 powstałej w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Unikatowy eksponat został pozyskany dzięki finansowemu wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego, którego korzenie sięgają lat 20. ubiegłego wieku, od samego początku swego istnienia wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Realizuje rządowe programy społeczno-gospodarcze, zarządza kluczowymi dla obronności kraju przedsiębiorstwami i wspiera finansowo wiele państwowych inwestycji. Wśród nich znalazły się dwa największe i najbardziej spektakularne przedsięwzięcia przemysłowe II RP – budowa Gdyni i budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Z uwagi na historyczne powiązania z COP-em, BGK dofinansował zakup silnika PZInż-Major przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Jednym z priorytetów BGK jest budowanie mocnego kapitału społecznego. Kapitału społecznego i silnego społeczeństwa zaś nie ma, jeśli nie ma odniesienia do jego dziedzictwa i dóbr kultury – mówi Beata Rapa, dyrektor Podkarpackiego Regionu BGK.

Unikatowy eksponat trafił na wystawę „Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce”, gdzie uświetnił lotniczą część ekspozycji Muzeum COP.

Projekt: „Zakup silnika PZInż-Major do zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”

Projekt dofinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

https://www.bgk.pl/