Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

85. rocznica poświęcenia Zakładów Południowych w świetle przedwojennej prasy
Wróć

85. ROCZNICA POŚWIĘCENIA ZAKŁADÓW POŁUDNIOWYCH W ŚWIETLE PRZEDWOJENNEJ PRASY

Prelekcja
85. rocznica poświęcenia Zakładów Południowych w świetle przedwojennej prasy

14 czerwca 1939 roku odbyła się uroczystość poświęcenia największej inwestycji COP-u – Zakładów Południowych w Stalowej Woli.
Był to szczególny dzień w dziejach nie tylko Stalowej Woli, ale i wszystkich ośrodków Centralnego Okręgu Przemysłowego, jeden z tych momentów w przedwojennych dziejach COP-u, o których najszerzej donoszono w prasie i innych środkach masowego przekazu. Stanowił dowód na entuzjazm społeczny towarzyszący realizowanym inwestycjom. Ceremonia przyciągnęła tłumy. Zakończenie budowy i oficjalne otwarcie Zakładów Południowych świętowano z rozmachem, wobec którego bladły inne uroczystości.
Jak wyglądał ten pamiętny dla Stalowej Woli dzień? Tego dowiecie się już w najbliższą niedzielę. 9 czerwca o godz. 16.00 zapraszamy na prelekcję pt. „85. rocznica poświęcenia Zakładów Południowych w świetle przedwojennej prasy”.
Wstęp: 1 zł
Zapisy pod numerami: 15 823 50 37 lub 453 676 082.