Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Seminarium dla nauczycieli
Muzeum – Edukacja – Dostępność
Edukacyjny potencjał Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
7 listopada 2023

 

Drodzy Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele,
mamy przyjemność zaprosić Was na dedykowane Wam wydarzenie, które odbędzie się w naszym Muzeum – seminarium dla nauczycieli pn. Muzeum – Edukacja – Dostępność. Edukacyjny potencjał Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Będzie to okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji, które z pewnością wzbogacą Waszą pracę z dziećmi i młodzieżą.

Podczas seminarium eksperci przybliżą m.in. historię oświaty w Stalowej Woli oraz opowiedzą o wizytach prezydenta Ignacego Mościckiego w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Podpowiemy, jak nauczyciele mogą stać się aktywnymi użytkownikami muzeów i czerpać z tej aktywności w codziennej pracy, jak mogą wykorzystać potencjał Muzeum COP do prowadzenia lekcji historii. W programie również szkolenia skierowane zarówno do nauczycieli szkół podstawowych, jak i średnich. Przeprowadzą je doświadczeni doradcy metodyczni z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Nasze seminarium będzie również okazją do dyskusji na temat ważnej kwestii dostępności Muzeum COP dla osób ze szczególnymi potrzebami. Tworzymy przestrzeń, która jest otwarta i dostępna dla wszystkich.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest do pobrania tutaj.

PROGRAM

8.30

Rejestracja gości

9.00

Powitanie gości

Aneta Granty, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

9.15

Profesor – politykiem. Wizyty prezydenta Ignacego Mościckiego w Centralnym Okręgu Przemysłowym

dr Jacek Magdoń, IPN Oddział w Rzeszowie

9.45

Początki oświaty w Stalowej Woli – perle COP

Mariusz Potasz, I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli

10.15

I przerwa kawowa

10.45

Nauczycielki i nauczyciele jako aktywni użytkownicy muzeów

dr Marcin Szeląg, Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu

11.15

Szkolenia dla nauczycieli, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

  • COP sukcesem gospodarczym II Rzeczypospolitej. Jak przekonać o tym uczniów?

warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, prowadzenie dr Małgorzata Kutrzeba

  • Zasoby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego jako materiały dydaktyczne do nauczania historii

szkolenie dla nauczycieli szkół średnich, prowadzenie dr Joanna Kordzikowska

12.30

II przerwa kawowa

13.00

Dostępność Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego dla uczniów ze szczególnymi potrzebami

Anna Jarosz, Muzeum COP

14.00

Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum COP lub wystawy zabytkowych samochodów w podziemiach Wydział Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej Stalowej Woli (opcjonalnie)

14.00

Dziedzictwo Centralnego Okręgu Przemysłowego – specjalny wykład dla młodzieży

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, Fundacja Misji Obywatelskie

 

Organizatorem seminarium jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, a współorganizatorami są Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Patronat nad seminarium objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

 

Miejsce: Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola
Wejście i wjazd od ulicy Kwiatkowskiego
Koszt udziału: 20 zł/os.

Zapisy pod numerem telefonu 15 823 50 37.