Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Szkolenie w ramach projektu Muzea Pogranicza
Wróć

SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU MUZEA POGRANICZA

Serdecznie zachęcamy wszystkich naszych muzealnych przyjaciół z Podkarpacia do wzięcia udziału w wyjątkowym szkoleniu. Tematem spotkania będzie dostępność promocji w instytucjach kultury, a poprowadzą je eksperci z Małopolskiego Instytutu Kultury.

Warunki uczestnictwa / informacje: Szkolenie skierowane jest dla pracowników Muzeów z terenu Podkarpacia oraz obwodu łuckiego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały szkoleniowe.

Termin: 7 października 2022 r. 

Miejsce szkolenia: Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej w formie skanu na adres: ewiechnik@muzeum.stalowawola.pl do 5 października 2022 r.  

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informację zwrotną otrzymają jedynie osoby, które zostały przyjęte na szkolenie.

Materiały do pobrania:

Karta_zgoszenia_1 Program_Szkolenia_1 Zaproszenie_1

___________

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Muzea Pogranicza – Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, 1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii.