Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Na wystawie zaprezentowano unikatowy zespół pejzaży – krajobrazów przemysłowych Rafała Malczewskiego z dwóch serii: „Czarny Śląsk” (1934-1935) i „Centralny Okręg Przemysłowy – reportaż malarski” (1938).