Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wystawa jednego eksponatu – lipiec 2024
Wróć

WYSTAWA JEDNEGO EKSPONATU – LIPIEC 2024

Wystawa jednego eksponatu – lipiec 2024

W lipcu w Muzeum COP czeka nas kolejna odsłona „Wystawy jednego eksponatu”!

Kilka tygodni temu do zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli trafił szczególny eksponat – pamiątkowy przycisk do papieru. Ten wyjątkowy przedmiot, ważący blisko kilogram, to imieninowy prezent, jaki inż. Jakub Setkowicz, szef rachunkowości i finansów, prokurent stalowowolskich Zakładów Południowych otrzymał w lipcu 1939 r. od pracowników.

Zapraszamy do Muzeum COP, aby osobiście zobaczyć tę historyczną pamiątkę.