Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

WYSTAWA JEDNEGO EKSPONATU – CZERWIEC
Wróć

WYSTAWA JEDNEGO EKSPONATU – CZERWIEC

Zapraszamy na czerwcową odsłonę „Wystawy jednego eksponatu”!

Muzeum COP ma zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników historii na kolejną odsłonę naszej cyklicznej wystawy. W tym miesiącu prezentujemy sztandar, który towarzyszył najważniejszym uroczystościom w historii ZP. Obok niego eksponujemy także zachowane do dzisiaj gwoździe sztandarowe z grawerowanymi nazwiskami pracowników i gości uczestniczących w uroczystości poświęcenia Zakładów Południowych w czerwcu 1939 roku.
Ten sztandar jest symbolem dumy i dziedzictwa Zakładów Południowych, a gwoździe, które mu towarzyszą, mają swoje historie. Czerwcowa „Wystawa jednego eksponatu” to niepowtarzalna okazja, by na własne oczy zobaczyć te ważne artefakty.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum COP w czerwcu!