Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Spotkanie autorskie z Markiem Pietrzykowskim
Wróć

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARKIEM PIETRZYKOWSKIM

Samo życie i już! – spotkanie z autorem i promocja książki

4 października 2022
godz. 17.00
Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17

Już w najbliższy wtorek (4 października) w Muzeum COP-u odbędzie się spotkanie z Markiem Pietrzykowskim, autorem książki „Samo życie i już!”. To pasjonująca i barwna opowieść o życiu, pracy pasjach, podróżach i… Stalowej Woli. Autor przez ponad dwadzieścia lat pracował w Hucie Stalowa Wola i to właśnie z pracą związane były jego podróże.

Marek Pietrzykowski przyjechał do Stalowej Woli pod koniec lat siedemdziesiątych. Nieco wcześniej, jako młody inżynier był na budowie autostrady A-4, gdzie zobaczył lśniącą nową spycharkę TD-15C. Był to bodziec, by właśnie w HSW szukać pracy. Tak rozpoczęła się jego przygoda w niezwykle prężnie działającej wówczas Hucie, której najwyższej jakości ceniona produkcja – maszyny budowlane – sprzedawano na cały świat. Związane z tym były także wyjazdy pracowników, w tym Autora. O swoich doświadczeniach, wojażach po wszystkich niemal kontynentach oraz cennych spostrzeżeniach porozmawiamy na spotkaniu autorskim.

wtorek, 4 października 2022, o godz. 17.00
Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17 (wjazd od ul. Kwiatkowskiego)

W programie:
spotkanie z Autorem
możliwość kupienia książki Samo życie i już!
w godzinach 16.00-17.00 dla chętnych zwiedzanie wystawy w ramach biletu specjalnego

Informacja pod nr tel. 15 844 85 56