Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

POD NIEBEM MAGHREBU: konferencja, publikacja wystawa
Wróć

POD NIEBEM MAGHREBU: KONFERENCJA, PUBLIKACJA WYSTAWA

„Pod niebem Maghrebu” – Konferencja naukowa poświęcona historii polskich lotników w północnej Afryce w 1940 roku – 2 czerwca 2023 r.

Po klęsce kampanii wrześniowej 1939 roku fala polskich uchodźców trafiła do państw ościennych, otwierając sobie tym samym drogę do dalszej ewakuacji. Szczególnie polscy wojskowi znaleźli się w kręgu zainteresowań aliantów, którzy wierzyli, że odtworzenie polskich oddziałów da w niedalekiej przyszłości perspektywę ich wykorzystania w kolejnych walkach. Kluczowe stało się przede wszystkim odtworzenie zdolności bojowej lotnictwa. Wyspecjalizowany personel latający i naziemny trafiał do ośrodków szkoleniowych, nie tylko brytyjskich, ale i francuskich obejmujących zarówno ośrodki w samej metropolii, jak i w podległych jej krajach afrykańskiego Maghrebu. To właśnie losom polskich lotników we francuskiej Afryce Północnej poświęcona jest tegoroczna konferencja będąca pokłosiem wydanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2023 r. książki dr Bartłomieja Belcarza „Pod niebem Maghrebu. Lotnicy polscy we francuskiej Afryce Północnej 1940”. Podczas konferencji w roli prelegentów pojawią się uznani specjaliści z zakresu historii polskiego lotnictwa: Wojciech Zmyślony, Paweł Tuliński, Wojciech Matusiak oraz autor publikacji – dr Bartłomiej Belcarz.

 

Prelegenci:

Bartłomiej Belcarz (ur. 1961) stalowowolanin, prawnik z wykształcenia, nauczyciel historii z wyboru. Dr nauk humanistycznych w zakresie historii (doktorat w Wojskowym Instytucie Historycznym Akademii Obrony Narodowej – 2000), specjalizujący się w tematyce polsko-francuskich relacji w dziedzinie lotnictwa, autor blisko 150 publikacji z zakresu szeroko rozumianej historii lotnictwa w tym wydanych w języku francuskim:  Groupe de Chasse Montpellier 1940, Artipresse Bagnole 2012, Les Aviateurs Polonais en France en 1940, Artipresse & Frrom, Paryż 2015.

Autor wystawy, Les héros oubliés. Les aviateurs polonais en France en 1940,uruchomionej w dniu otwarcia Międzynarodowego Salonu Lotniczego Le Bourget 2015, a wystawa była prezentowana w siedzibie  Musee d’Air w okresie  VI-VII 2015, autor projektu – Pod niebem Maghrebu – lotnicy polscy we francuskiej Afryce Północnej 1940. Popularyzator historycznych relacji polsko-francuskich.

Wojciech Zmyślony (ur. 1986) – wrocławianin, inżynier elektronik, autor ponad 100 publikacji na temat polskiego lotnictwa w latach II wojny światowej (w tym autor i współautor siedmiu książek) oraz istniejącej od 2003 r. strony internetowej www.polishairforce.pl. Skupia się przede wszystkim na biografiach lotników, a także wojennych dziejach 318 Dywizjonu Myśliwsko-Rozpoznawczego „Gdańskiego” i lotnictwa ludowego Wojska Polskiego.

 

Paweł Tuliński (ur. 1969) – warszawiak, z wykształcenia ekonomista, absolwent warszawskiej SGH, menadżer. Kolekcjoner pamiątek związanych z historią Polskiego Lotnictwa, a w szczególności elementów umundurowania, odznak, oznak i odznaczeń. Autor ponad 30 artykułów z dziedziny falerystyki lotniczej. Skupia się przede wszystkim na badaniu historii odznak specjalności oraz jednostek lotniczych z okresu II RP oraz Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.

 

Wojtek Matusiak (ur. 1967) – warszawiak, z wykształcenia inżynier, z zawodu tłumacz, autor i współautor ponad 60 książek i kilkuset artykułów na temat historii lotnictwa, przede wszystkim polskiego, opublikowanych w różnych krajach i językach. Skupia się przede wszystkim na dziejach polskiego lotnictwa myśliwskiego na Zachodzie podczas II wojny światowej oraz historii samolotu Supermarine Spitfire.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Ambasada Francji w Polsce

Lucjusz Nadbereżny – prezydent Miasta Stalowej Woli

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego

 

 

Publikacja:

dr Bartłomiej Belcarz „Pod niebem Maghrebu. Lotnicy polscy we francuskiej Afryce Północnej 1940”.

 

Wystawa planszowa:

„Pod niebem Maghrebu”