Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

NOWY EUROPEJSKI BAUHAUS – WIZJA ROZWOJU CENTRUM STALOWEJ WOLI A TOŻSAMOŚĆ MIASTA
Wróć

NOWY EUROPEJSKI BAUHAUS – WIZJA ROZWOJU CENTRUM STALOWEJ WOLI A TOŻSAMOŚĆ MIASTA

4-23.12.2022, miejsce ekspozycji, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17

Wejście na ekspozycję w ramach biletu na wystawę stałą

Ekspozycja jest podsumowaniem konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania nowego centrum naszego miasta. Składają się na nią prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy po zetknięciu się z potrzebami mieszkańców Stalowej Woli, dzięki świeżemu spojrzeniu i za pomocą nieszablonowych pomysłów, mieli za zadanie zaproponowanie nowych rozwiązań w przestrzeni miejskiej, a zwłaszcza w jej centralnej części. Tematyka wystawy wpisuje się w aktualne działania władz Stalowej Woli, dotyczące planów zagospodarowania terenu placu Józefa Piłsudskiego.

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Urząd Miasta Stalowej Woli, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.