Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Nowe warsztaty dla szkół
Wróć

Szkoła geniuszy – warsztaty dla szkół

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego zaprasza uczniów klas I-VIII szkół podstawowych na nową lekcję muzealną połączoną z warsztatami „Szkoła geniuszy”.
Tym razem przeniesiecie się do sali lekcyjnej dawnej szkoły naszych prapradziadków. Nie tylko zasiądziecie w drewnianych ławkach, ale poznacie zasady i metody nauczania, jakie wówczas obowiązywały. Poznacie świat uczniów w mundurkach z tarczami szkolnymi i drewnianymi tornistrami, a nawet zobaczycie budzącą strach „dyscyplinę” czyli worek z grochem dla niesfornych uczniów.
Zapraszamy!
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerami telefonu 15 823 50 37 lub 453 676 082.