Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Nowe ceny biletów
Wróć

Nowe ceny biletów

Informujemy, że od 1 lipca 2024 wprowadzamy nowe ceny biletów w Muzeum COP:

bilet normalny: 20 zł
bilet ulgowy: 15 zł
bilet rodzinny: 50 zł

bilet na wystawę dla dzieci „Miasto”: 10 zł
bilet rodzinny na wystawę dla dzieci „Miasto”: 30 zł

Zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum!