Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Muzealne Trio
Wróć

Muzealne Trio

Zapraszamy do skorzystania z nowego rodzaju biletu – Muzealne Trio.

Za 20 zł otrzymasz możliwość zwiedzenia wystaw stałych w aż trzech oddziałach naszego Muzeum:

• Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17

• Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

• Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12

 

Co więcej, bilet ważny jest przez 7 dni od momentu zakupu. Otrzymacie dostęp do stałych ekspozycji, a tym samym wyjątkową szansę zgłębienia sekretów historii i sztuki.

Bilet dostępny na naszej stronie internetowej www.muzeumcop.pl oraz w kasie Muzeum COP.

 

Czekamy na Wasze odwiedziny!