Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

MIASTO DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH – Zapraszamy na seminarium
Wróć

MIASTO DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH – ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

Prezydent Miasta Stalowej Woli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium Forum Rozwoju Lokalnego pt.: „Miasto dostępne dla wszystkich”, które odbędzie się 25 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Stalowej Woli, w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ul. Hutniczej 17. Współorganizatorem wydarzenia jest Miasto Stalowa Wola.

Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do dzielenia się doświadczeniami w obszarze dostępności i dyskusji m.in. o tym:

  • co to znaczy miasto dostępne,
  • czy możliwe jest zagwarantowanie równego dostępu do usług miejskich, infrastruktury, przestrzeni publicznych wszystkim mieszkańcom – niezależnie od wieku, mobilności i umiejętności,
  • czy dostępność to moda, konieczność czy codzienność,
  • czy dbałość o dostępność jest kosztowna,
  • jak wyzwalać potencjały tkwiące w naszych społecznościach, a często pozostające w ukryciu właśnie z powodu barier, które nie pozwalają im aktywnie włączyć się w życie miasta.

W trakcie seminarium zostaną m.in. zaprezentowane rozwiązania dotyczące szeroko rozumianej dostępności, stosowane w Stalowej Woli.

Szczegółowy Program wydarzenia znajdą Państwo pod linkiem – https://www.miasta.pl/aktualnosci/miasto-dostepne-dla-wszystkich-zapraszamy-na-seminarium-forum-rozwoju-lokalnego

W seminarium można wziąć udział online, rejestrując się na platformie Clickmeeting poprzez formularz internetowy https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-34/register w terminie do 24 maja br. Indywidualny link do udziału w seminarium otrzymacie Państwo mailowo na adres wskazany w formularzu rejestracji.

Z wydarzenia zostanie także przygotowany materiał video, który zostanie udostępniony na stronie www.forum-rozwoju-lokalnego.pl/.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na skrzynkę mailową seminariafrl@zmp.poznan.pl.

Seminarium realizowane jest w ramach Programu „Rozwój Lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Forum Rozwoju Lokalnego to uruchomiona przez ZMP otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.