Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Klub Młodego Programisty – zapisy na zajęcia wakacyjne
Wróć

KLUB MŁODEGO PROGRAMISTY – ZAPISY NA ZAJĘCIA WAKACYJNE

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli znalazło się wśród 16 instytucji w Polsce, które realizują zadania w ramach Klubu Młodego Programisty. Za nami pierwsze zajęcia pokazowe w Muzeum COP, podczas których uczestnicy pod okiem trenera stawiali pierwsze kroki w programowaniu.

W każdym z 16 Klubów Młodego Programisty ponadto zostaną zrealizowane:

  • kursy wakacyjne – tygodniowe kursy podczas wakacji 2022 r., w Muzeum COP, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17 (wejście od ul. Kwiatkowskiego) zajęcia odbęda sie w terminach:

25-29 lipca, godz. 9-12 – dzieci z klas 1-3,

25-29 lipca, godz. 12:30-15:30 – dzieci z klas 4-5,

8-12 sierpnia, godz. 10-14:30 – dzieci z klas 6-8.

Można się na nie zapisywać od 28 czerwca na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/start-rekrutacji-na-wakacyjne-kursy-programowania-w-klubach-mlodego-programisty

  • zajęcia regularne – w trakcie roku szkolnego 2022/2023 w każdym Klubie odbędą się zajęcia cykliczne. Każdy cykl będzie się składał z 10 spotkań warsztatowych. Start już we wrześniu 2022 r.
  • warsztaty w trakcie CodeWeek – dedykowane zajęcia w trakcie Europejskiego Tygodnia Kodowania (CodeWeek), w październiku 2022 r.

W Klubach Młodego Programisty dzieci i młodzież pod okiem doświadczonego trenera, korzystając z różnorodnej technologii, między innymi pracując z komputerami, robotami, płytkami mechatronicznymi, nauczą się programowania, ale także: krytycznego myślenia, współpracy i rozwiązywania problemów. Będą ćwiczyć swoją kreatywność i rozwijać się w innowacyjności.

Aby być na bieżąco śledźcie na Facebooku nasz profil oraz https://www.facebook.com/KlubMlodegoProgramistyPl

Kluby Młodego Programisty to działanie realizowane przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu “Kampanie edukacyjno-informacyjne”, realizowanego w partnerstwie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (NASK) oraz Centrum Nauki Kopernik (CNK).