Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

„Jak Stalowa Wola została miastem?” – Prelekcja
Wróć

„JAK STALOWA WOLA ZOSTAŁA MIASTEM?” – PRELEKCJA

„Jak Stalowa Wola została miastem?”

26 kwietnia 1946 roku minister administracji publicznej Władysław Kiernik podpisał rozporządzenie przyznające Stalowej Woli prawa miejskie. Po wielu miesiącach żmudnych starań robotnicze osiedle nad Sanem zyskało miejski status. Chcemy przypomnieć to szczególne wydarzenie, dlatego 28 kwietnia zapraszamy do Muzeum COP na prelekcję pt. „Jak Stalowa Wola została miastem?”.
Do zobaczenia w niedzielę 28 kwietnia o godz. 15.00.
Cena: 1 zł.
Rezerwacje pod nr tel.: 15 823 50 37 lub 453 676 082.