Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Dzień z Armią Krajową w Muzeum COP – 12.02.2023
Wróć

DZIEŃ Z ARMIĄ KRAJOWĄ W MUZEUM COP – 12.02.2023

Dzień z Armią Krajową w Muzeum COP

Kika dni temu świętowaliśmy 80. rocznicę powołania pionu Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej tzw. Kedywu, a już za kilka dni obchodzić będziemy kolejną rocznicę związaną z AK. Tym razem będzie to 81. rocznica powołania tej legendarnej i największej w okupowanej Europie podziemnej armii.
Wraz z Fundacja KEDYW pragniemy zaprosić Państwa na okolicznościową, jednodniową wystawę, która zaprezentowana zostanie w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w niedzielę 12 lutego, w godzinach 14.00-19.00.
Wystawę poprzedzi projekcja filmu dokumentalnego pt. „OD AK DO WOT ” zrealizowanego w 2022 roku z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. Film przedstawia osoby i organizacje dbające o etos Armii Krajowej z okolic Stalowej Woli.
Zapraszamy!
*bilet wstępu – 1 zł