Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

WYSTAWA JEDNEGO EKSPONATU – MARZEC 2024
Wróć

WYSTAWA JEDNEGO EKSPONATU – MARZEC 2024

WYSTAWA JEDNEGO EKSPONATU – MARZEC 2024

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego zaprasza na trzecią już odsłonę „Wystawy jednego eksponatu”.

W marcu na ekspozycji zaprezentowany zostanie obiekt związany z „ojcem” COP-u i jednym z największych działaczy gospodarczych Polski.

W zbiorach Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego znajduje się wyjątkowy eksponat z postacią Kwiatkowskiego związany. Jest nim pierwszy tom „Zarysu dziejów gospodarczych świata” wydany po wojnie przez Państwo wy Instytut Wydawniczy. Na stronie tytułowej znajduje się odręczna dedykacja dla Franciszka Kaima – wiceprezesa Rady Ministrów w latach 1970-1979. Tam pod datą 21 lipca 1972 r. podpisał się autor książki – Eugeniusz Kwiatkowski.

Na nową odsłonę wystawy zapraszamy od 1 marca.