Wróć

Wystawa przygotowana została z okazji 75. rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zaprezentowane fotografie z okresu międzywojennego przedstawiały miejscowości objęte planem COP-u oraz funkcjonujące w nich zakłady – te istniejące już wcześniej, zmodernizowane i włączone w ramy ogólnonarodowego przedsięwzięcia, oraz te budowane od podstaw. Ukazana na nich została historia powstawania wielkich inwestycji industrialnych oraz przemian dokonywanych w zakresie niezbędnej do ich funkcjonowania infrastruktury.