Wróć

Głęboko wierzymy, że miasta i regiony rozwijają się poprzez kulturę. Organizując jubileusz 85-lecia powstania COP i uroczystą galę otwarcia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego – chcieliśmy pokazać, że historia jest nieodłączną częścią procesu rozwoju kultury i kultywowania tradycji.
Dzięki naszym Partnerom, ich wsparciu i życzliwości inauguracja działalności naszego Muzeum nabrała wyjątkowego charakteru.

Szczególne podziękowania składamy:

Fundacji PKO Banku Polskiego

Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Stalowej Woli


Hucie Stalowa Wola S.A.

LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o.

SK Nexilis

Dzięki Nim gala jubileuszu 85-lecia powstania COP i otwarcia naszego Muzeum na długo pozostanie w pamięci przestrzeni miejskiej.