Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć
Projekty

Dofinansowanie POIiŚ

Dofinansowanie MKiDN

Projekty

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera Muzeum Regionalne w Stalowej Woli!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/muzeum/public_html/muzeumcop.pl/wp-content/themes/muzeumcop/page-templates/links.php on line 56