Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Bank Gospodarstwa Krajowego, którego korzenie sięgają lat 20. ubiegłego wieku, od samego początku swego istnienia wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Realizuje programy społeczno-gospodarcze, zarządza kluczowymi dla obronności kraju przedsiębiorstwami i wspiera finansowo wiele państwowych inwestycji. Wśród nich znalazły się dwa największe i najbardziej spektakularne przedsięwzięcia przemysłowe II RP – budowa Gdyni i budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Historia Banku stała się inspiracją dla stworzenia książeczki edukacyjnej, której bohaterowie – siedmioletni Mikołaj i jego tata Marcin, za sprawą magicznego bankomatu przenoszą się do czasów międzywojnia. Odwiedzając Warszawę, Gdynię i Stalową Wolę poznają międzywojenną historię Polski i niezwykłe dzieje BGK. W oparciu o publikację „Masz to jak w banku!” powstały zajęcia edukacyjne poświęcone najciekawszym zagadnieniom gospodarczym polskiego międzywojnia: powstaniu Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowie fabryk i osiedli mieszkaniowych (w tym jednego z najmłodszych polskich miast – Stalowej Woli) oraz szczególnej roli jaką w tych działaniach odegrał Bank Gospodarstwa Krajowego.

Masz_to_jak_w_banku___publikacja_edukacyjna_dla_dzieci

Oferta edukacyjna Muzeum COP – wrzesień-październik 2022

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO – listopad-grudzień

Bank Gospodarstwa Krajowego, którego korzenie sięgają lat 20. ubiegłego wieku, od samego początku swego istnienia wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Realizuje programy społeczno-gospodarcze, zarządza kluczowymi dla obronności kraju przedsiębiorstwami i wspiera finansowo wiele państwowych inwestycji. Wśród nich znalazły się dwa największe i najbardziej spektakularne przedsięwzięcia przemysłowe II RP – budowa Gdyni i budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Historia Banku stała się inspiracją dla stworzenia książeczki edukacyjnej, której bohaterowie – siedmioletni Mikołaj i jego tata Marcin, za sprawą magicznego bankomatu przenoszą się do czasów międzywojnia. Odwiedzając Warszawę, Gdynię i Stalową Wolę poznają międzywojenną historię Polski i niezwykłe dzieje BGK. W oparciu o publikację „Masz to jak w banku!” powstały zajęcia edukacyjne poświęcone najciekawszym zagadnieniom gospodarczym polskiego międzywojnia: powstaniu Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowie fabryk i osiedli mieszkaniowych (w tym jednego z najmłodszych polskich miast – Stalowej Woli) oraz szczególnej roli jaką w tych działaniach odegrał Bank Gospodarstwa Krajowego.

Masz_to_jak_w_banku___publikacja_edukacyjna_dla_dzieci

Oferta edukacyjna Muzeum COP – wrzesień-październik 2022

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO – listopad-grudzień

EDUKACJA MUZEUM CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie edukację kulturalną cechuje niepowtarzalna jakość. Liczne działania i aktywności skierowane do szerokiego grona odbiorców realizowane są w oparciu o najlepsze wzorce muzealnego nauczania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego widza stawiamy na nowoczesną jakość i różnorodność działań edukacyjnych, by kompleksowo opowiedzieć o niezwykłym boomie gospodarczym II RP i jego znaczeniu dla tożsamości współczesnej Polski. Naszym celem jest także ukazanie pojęcia patriotyzmu w ujęciu nieco innym od utartych sloganów i wyobrażeń, uświadomienie, że to przede wszystkim myślenie o rozwoju gospodarczym Polski i praca na jej rzecz ponad podziałami.

Szczegóły wkrótce…